การเลือกใช้เครื่องปั๊มโลหะ

การเลือกใช้เครื่องปั๊มโลหะมีหลายวิธี ที่จะทำให้งานออกมารวดเร็ว ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ คืน ทุนเร็ว บางครั้งผู้ใช้เครื่องนำเครื่องมาใช้งานไม่เหมาะสมกับการใช้และการลงทุน เช่น งานรับจ้างปั๊ม ปั๊มงาน เพียงจำนวนไม่มากแต่สั่งซื้อเครื่องนอกระบบแอร์คลัช ซึ่งเหมาะกับงานเดินอัตโนมัติมาใช้ ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งเครื่องของใหม่และของเก่า ซึ่งทำให้ต้นทุนสูง อะไหล่หายากและค่าซ่อมบำรุงสูงมาก อาจจะไม่คุ้มทุน คืนทุนช้า นอกเสียจากเป็นผู้ผลิตสินค้าขายโดยตรง ถึงจะเป็นผู้ผลิตสินค้าโดยตรงบางครั้งงานบางอย่างก็ยังไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องต่างประเทศให้เปลืองงบประมาณ เช่นงานปั๊มแบบครั้งต่อครั้ง ยกเว้นแต่เป็นงานที่สามารถปรับปรุงแม่พิมพ์ให้สามารถเครื่องเดินระบบอัตโนมัติได้ถึงจะเหมาะสม

บางครั้งก็ไปรับงานมาจากบริษัทต่างชาติ ก็ถูกบังคับว่าจะต้องใช้เครื่องแบบนั้นแบบนี้ ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้ลงทุนหาเครื่องมาใช้หรือปั๊มเอง อาศัยว่ามีสินค้าอยู่ในมือ ต้องพยายามบอกให้รู้ว่าการใช้เครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไร ประเภทไหน ของประเทศอะไรก็ตามต้องคำนึงถึงความจำเป็น ที่จะต้องใช่ว่าควรใช้แบบลักษณะใดให้เหมาะสม ถึงจะคุ้มทุน พร้อมทำกำไรได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว เช่น บางทีไม่สามารถปรับปรุงแม่พิมพ์ให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ก็ใช้เครื่องระบบปั๊มข้อเสือซึ่งราคาถูก คืนทุนเร็ว แต่ก็สามารถปรับปรุงแม่พิมพ์ให้เป็นระบบเดินอัตโนมัติได้ก็ใช้เครื่องระบบแอร์คลัช ซึ่งก็จะคุ้มต่อการลงทุน จะเอาของมาให้ทำราคาถูกก็ทำได้

Comments are closed.