บรรจุภัณฑ์เครื่องพิมพ์วันที่

เครื่องพิมพ์วันที่ (Coding Machine) มีมากมายแบบแผนตามประเภทการใช้งานที่ผิดแผกแตกต่างกัน โดยเครื่องพิมพ์วันที่สามารถ พิมพ์ตัวเลข ข้อความลงบนตัวบรรจุภัณฑ์ของของซื้อของขายได้มากมาย เช่น พิมพ์วันที่, พิมพ์ราคา, พิมพ์วันหมดอายุ, พิมพ์นัมเบอร์ Lot ของของซื้อของขาย, พิมพ์ความหนักเบา โดยสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่ 1 – 3 บรรทัด

สมัยนี้เทคโนโลยีการทำเครื่องพิมพ์วันที่  ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะ ในสายอุตสาหกรรมการทำ มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องระบุข่าวสำคัญไว้บนตัวของซื้อของขาย อย่างของสินค้าเองก็ทำจากวัสดุหลายหลากกลุ่ม พื้นผิวจึงเคลื่อนคลาดกันไป เช่น ของซื้อของขายจากพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก ฯลฯ

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ แบบมือโยก

เครื่องพิมพ์วันที่แบบมือโยกใช้เพราะด้วยพิมพ์วันที่ผลิต, หมดอายุ, บาร์โค้ด, Lot Number, น้ำหนัก, ราคา ลงบนฟิล์มพลาสติก กระดาษ ลาเบล หรือวัตถุเนื้อนุ่ม ฯลฯ

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ แบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์วันที่สไตล์กึ่งอัตโนมัติ ใช้เพราะว่าพิมพ์วันที่ผลิต, ขาดอายุลงบนลาเบล พื้นผิวที่เป็นกระดาษ, พลาสติก, สลากหรือซองบรรทุกสินค้าที่ทำมาจากเครื่องไม้เครื่องมือผิวเรียบ

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ สไตล์ติดตั้งบนเครื่องบรรจุ

เครื่องพิมพ์วันที่ใช้ติดตั้งร่วมกับเครื่องบรรจุหรือเครื่องห่อแนวตั้งอัตโนมัติ เช่นเครื่องบรรจุเม็ดเล็ก เครื่องบรรจุผง เครื่องบรรจุของเหลว หรือเครื่องบรรจุแนวตั้งแบบอื่นๆ ก็ได้

  1. เครื่องพิมพ์วันที่ สไตล์สายพานต่อเนื่อง

เป็นระบบการพิมพ์ที่มีศักยภาพ และคุณลักษณะแบบแผนใหม่ เพื่อการพัฒนาตลาดการพิมพ์แบบเดิม บริษัทที่ต้องการเป็นใจภาพลักษณ์ และเพิ่มผลดอกผลให้กับบริษัท

 

Comments are closed.